#

Czym jest papa termozgrzewalna?

Papa termozgrzewalna to doskonale znany nam już trwały materiał izolacyjny, który codziennie stosowany jest do wykonywania pokryć dachowych, izolacji tarasów / balkonów, czy też fundamentów. Papa termozgrzewalna zdecydowanie zaczyna przejmować polski rynek budowlany, odsyłając tradycyjną papę do lamusa. Czym zatem jest wersja termozgrzewalna i na jakiej zasadzie się ją wybiera?

Jak wybrać papę termozgrzewalną

Papa termozgrzewalna to rodzaj materiału budowlanego, który stosowany jest jako izolacja dachowa. Jest to rodzaj papy zmodyfikowanej, czyli materiału powstałego z asfaltu modyfikowanego dodatkami syntetycznymi, które poprawiają jego właściwości. Papa termozgrzewalna ma za zadanie zabezpieczyć dach przed wodą, wilgocią oraz promieniami UV. Montuje się ją poprzez łączenie kilku warstw papy, które następnie są nagrzewane i przylegają do powierzchni dachu. Papa termozgrzewalna jest stosowana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym, a jej wybór zależy od wielu czynników, takich jak kąt nachylenia dachu, wielkość powierzchni dachowej czy warunki klimatyczne.

Jakie są rodzaje papy termozgrzewalnej?

Rodzaje papy termozgrzewalnej różnią się między sobą składem, grubością, sposobem wierzchniego wykończenia oraz właściwościami termicznymi i mechanicznymi. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów papy termozgrzewalnej:
 • • Papy specjalne
 • Do pap specjalnych zaliczamy chociażby papy wentylacyjne, które opuszczają fabrykę z wykonaną już perforacją. Owa perforacja rozmieszczona w odpowiednim układzie i po zastosowaniu dodatkowych elementów wentylacyjnych powoduje sprawne i szybkie odprowadzanie wilgoci z danego podłoża.
 • • Papy podkładowe
 • Ten rodzaj papy układany jest bezpośrednio na podłożu i nie posiada warstwy ochronnej wykonanej z posypki. Aby papy te funkcjonowały prawidłowo, muszą zostać wzmocnione papą nawierzchniową. Papy podkładowe służą również do zabezpieczania podłoża takiego jak styropian i deskowanie. Wykonuje się to tuż przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia podczas procesu zgrzewania.
 • • Papy jednowarstwowego pokrycia
 • Jest to zupełna odwrotność powyższego rodzaju papy, ponieważ papa jednowarstwowego pokrycia, jak sama nazwa wskazuje, może być układana bez konieczności uprzedniego układania papy podkładowej. Ich element charakterystyczny to szerszy nawierzchniowy pas pozbawiony posypki wzdłuż dłuższego boku. W takim przypadku konieczne będą większe zakłady zgrzewania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szczelności.
 • • Papa nawierzchniowa
 • Ten rodzaj papy stanowi swoistą, ostateczną warstwę ochronną i zgrzewane są one z papami podkładowymi. Ich najbardziej charakterystyczna cecha to fabrycznie wykonywany pas bez posypki, znajdujący się wzdłuż dłuższego boku. W ten sposób bardzo łatwo rozróżnić papę nawierzchniową od podkładowej. Owy pas bez posypki służy do znacznego ułatwiania zgrzewania ze sobą kolejnych wstęg papy.
 • • Papa wielowarstwowego pokrycia
 • W porównaniu z papą jednowarstwowego pokrycia, papa wielowarstwowa układana jest poprzez nakładanie na siebie kilku warstw materiału. Zabieg ten znacznie poprawia całość pod względem trwałości ogólnej oraz zwiększa szczelność izolacji wilgociowej. Zaletą tej papy jest to, że jeśli jedna z warstw ulegnie uszkodzeniu, to pozostałe zostaną nadal szczelne.

  Taras wentylowany na papie termozgrzewalnej

  Taras wentylowany na papie termozgrzewalnej to jedna z popularnych metod wykonania tarasu, a w szczególności tych na dachu.
  Oto kroki do wykonania tarasu wentylowanego na papie termozgrzewalnej:
 • • Przygotowanie powierzchni
 • Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie oczyścić powierzchnię dachu, usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zabezpieczyć pęknięcia lub uszkodzenia papy termozgrzewalnej.
 • • Wybór materiałów
 • Taras wentylowany na papie termozgrzewalnej wymaga użycia specjalnych materiałów, takich jak membrana drenażowa, płyty kompozytowe, listwy dystansowe, śruby i wkręty montażowe.
 • • Montaż membrany drenażowej
 • Na powierzchni papy termozgrzewalnej należy położyć membranę drenażową, która zapewni odprowadzanie wody i wilgoci z powierzchni tarasu.
 • • Montaż listew dystansowych
 • Na membranie drenażowej należy położyć listwy dystansowe, które umożliwią przepływ powietrza i zapobiegną zaleganiu wilgoci.
 • • Montaż płyt kompozytowych
 • Po zamocowaniu listew dystansowych należy położyć płyty kompozytowe, które stanowią podstawę tarasu. Płyty te należy przymocować do listew dystansowych za pomocą wkrętów i śrub montażowych.
 • • Obróbka brzegów
 • Po zakończeniu montażu płyt kompozytowych należy dokładnie wykończyć brzegi tarasu, używając specjalnych profili lub desek.
 • • Uzupełnienie wykończenia
 • Po zakończeniu montażu i obróbki brzegów należy uzupełnić wykończenie tarasu, na przykład poprzez położenie wykładziny z drewna lub kamienia.
 • • Montaż balustrady

 • Jeśli wymagane, należy zamontować balustradę lub barierkę, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

  Jak wybrać papę termozgrzewalną

  Optymalne warunki pracy do układania papy termozgrzewalnej to te, które pozwalają na dokładne i bezpieczne wykonanie prac, a także na uzyskanie trwałego i niezawodnego pokrycia dachowego. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przy układaniu takiej papy:
 • • Temperatura
 • Najlepsze warunki do układania papy termozgrzewalnej panują w temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Najlepsze możliwe warunki temperaturowe to 20°C. W przypadku temperatur niższych niż 5°C papa może być zbyt sztywna, co utrudni jej rozłożenie i zgrzanie, natomiast w temperaturach powyżej 25°C może się rozmiękać i trudno ją będzie uformować.
 • • Wilgotność powietrza
 • Wilgotność powietrza powinna być na poziomie poniżej 80%, ponieważ wilgoć może wpłynąć na jakość zgrzewania papy i spowodować pojawienie się pęcherzyków powietrza pod powierzchnią papy.
 • • Wiatr
 • Prace związane z układaniem papy termozgrzewalnej należy wykonywać w bezwietrznej pogodzie lub przy niewielkim wietrze, ponieważ silny wiatr może utrudnić rozkładanie i zgrzewanie papy.
 • • Stan podłoża
 • Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że powierzchnia podłoża, na którym będzie układana papa, jest czysta, sucha i wolna od ostrych krawędzi.
 • • Odpowiednie narzędzia
 • Do układania papy termozgrzewalnej niezbędne są odpowiednie narzędzia, takie jak palnik do zgrzewania, nożyce do cięcia, miarka, kielnia i wałek.

  Jak przebiega naprawa dachu pokrytego papą termozgrzewalną za pomocą izolacji płynnej?

  Naprawa dachu pokrytego papą termozgrzewalną za pomocą izolacji płynnej jest stosunkowo prosta i może być wykonana samodzielnie. Oto kilka kroków, jak to zrobić:
 • 1. Przygotuj powierzchnię dachu poprzez dokładne oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń i usunięcie wszelkich obcych materiałów.
 • 2. Zlokalizuj i zaznacz miejsca, w których występują pęknięcia, dziury lub uszkodzenia w pape termozgrzewalnej.
 • 3. Usuń z powierzchni papy wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz, liście, piasek czy inne elementy, które mogą wpłynąć na jakość naprawy.
 • 4. Dokładnie wyczyść zanieczyszczone miejsca, np. za pomocą szpachelki, aby usunąć zbitą ziemię, starą farbę lub uszkodzone elementy.
 • 5. Nałóż klej bitumiczny na powierzchnię papy w miejscach, w których występują uszkodzenia.
 • 6. Odczekaj, aż klej bitumiczny będzie suchy i twardy.
 • 7. Przygotuj mieszankę izolacji płynnej zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
 • 8. Nałóż izolację płynną na powierzchnię papy za pomocą wałka lub pędzla. Upewnij się, że nałożona warstwa izolacji jest równomierna i nie posiada żadnych pustek.
 • 9. Pozwól izolacji płynnej na utwardzenie, zgodnie z instrukcjami producenta. Czas schnięcia może zależeć od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.
 • 10. Nałóż kolejną warstwę izolacji płynnej, aby stworzyć dodatkową ochronę i zwiększyć wytrzymałość naprawionej powierzchni.
 • 11. Po zakończeniu naprawy dachu, dokładnie oczyść narzędzia i pozostałości materiałów z powierzchni dachu.
 • Kontakt